Oditor, Vol. VII, Br. 02/2021

RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA U SRBIJI
Marko M. Pavlović[1], Jovanka Popović[2], Dragan Turnjanin[3]

Originalni naučni rad
UDK:
658.114(497.11)
doi: 10.5937/Oditor2102047P
JEL: M41, M42

Sažetak

Rad predstavlja analizu stavova menadžmeta ili menadžment tima preduzetnika u Srbiji, koji se odnose na ispitivanje stavova u vezi inovacija u budućnosti. U radu je korišćen upitnik koga su autori koncipiralina osnovu već postojećih istraživanja i prilagodili ga ovom istraživanju. Istraživanje je spovedeno na teritoriji cele Srbije. Ukupan broj ispitanika u Srbiji je 50. Obrada podataka urađena je uz pomoć statističkog programa SPSS verzija 23. Na osnovu iskazanih stavova anketiranih ispitanika došlo se do određenih zaključaka šta je sve neophodno uraditi u budućem periopdu, s obzirom da se 2020. godine država usvaja novi plan strategija razvoja malih i srednjih preduzeća.

Ključne reči: mala i srednja preduzeća, inovacije, istraživanje i strategija.


[1] M.A. Marko Pavlović, doktorand, Fakultet za poslovne studije i pravo, Jurija Gagarina 149a, 11000, Beograd, Republika Srbija, Email: markopavlovic251019822@gmail.com
[2] Vanredni profesor, dr Jovanka Popović, Fakultet za menadžment, Njegoševa 1a, 21205 Sremski Karlovci, Republika Srbija, E-mail: jovanka.popovic@famns.edu.rs
[3] vanredni profesor, dr Dragan Turnjanin, Fakultet za menadžment, Njegoševa 1a, 21205 Sremski Karlovci, Republika Srbija, E-mail: dragan.turnjanin@famns.edu.rs