Oditor, Vol. VII, Br. 02/2021

ULOGA DRUŠTVENIH MEDIJA U SAVREMENOM TURISTIČKOM POSLOVANJU
Jelena Jević[1], Vladimir Pavković[2], Goran Jević[3]

Pregledni rad
UDK:
004.738.5:338.48
316.472.4:004.738.12
doi: 10.5937/Oditor2102133J
JEL: M3, Z3

Apstrakt

Društveni mediji predstavljaju globalni fenomen koji ima velikog uticaja na društvo, pre svega u pogledu mogućnosti za nove načine komunikacije koje su našle široku primenu u savremenom poslovanju. U tom smislu u radu se analizira kompleksna veza između komunikacija putem društvenih medija i poslovanja u turizmu. Osnovni cilj rada je identifikacija i definisanje uloge koju društveni mediji imaju u savremenom turističkom poslovanju. U tom smislu metodologija u radu, u odnosu na savremeno turističko poslovanje, podrazumeva: definisanje i analizu društvenih medija, sa posebnim naglaskom na njihove prednosti i nedostatke, zatim analizu i utvrđivanje značaja strateških on line komunikacija i naposletku identifikaciju i analizu karakteristika pojedinih društvenih medija koji imaju najveću važnost u ovom strateškom procesu. Jedan od zaključaka istraživanja je da strateški pristup društvenim medijima i on line komunikacijama predstavlja jednu od ključnih aktivnosti u savremenom turističkom poslovanju. Analizom rezultata ispunjen je postavljeni cilj istraživanja, odnosno utvrđena je: uloga društvenih medija i strateških on line komunikacija u savremenom turističkom poslovanju, kao i karakteristike društvenih medija koje imaju najveći uticaj na njega.

Ključne reči: društveni mediji, strateške on line komunikacije, imidž, reputacija, turizam.


[1] Dr Jelena Jević, Akademija strukovnih studija Beograd, Odsek Visoka turistička škola, Bulevar Zorana Đinđića 152 a, Beograd, Telefon: 064 612 46 05, E-mail: jelena.jevic@visokaturisticka.edu.rs
[2] Vladimir Pavković, spec. menadž., Akademija strukovnih studija Beograd, Odsek Visoka turistička škola, Bulevar Zorana Đinđića 152 a, Beograd, Telefon: 063 112 04 31, E-mail: vladimirp@visokaturisticka.edu.rs
[3] Dr Goran Jević, Akademija strukovnih studija Beograd, Odsek Visoka turistička škola, Bulevar Zorana Đinđića 152 a, Beograd, Telefon: 065 250 24 25, E-mail: jevicg@visokaturisticka.edu.rs