Oditor, Vol. VII, Br. 02/2021

DOKAZIVANJE U POSTUPKU RAČUNOVODSTVENE KONTROLE
Milanka Bogavac[1], Vladimir Todorović[2], Danijela Karić[3], Milovan Rosić[4]

Pregledni rad
UDK:
657.62/.63
doi: 10.5937/Oditor2102025B
JEL: M41, M42

Apstrakt

Najvažnija faza u pravnim postupcima je faza dokazivanja što se u potpunosti odnosi i na postupak kontrole. Činjenice na kojima se zasniva rešenje u postupku kontrole, utvrđuju se dokazivanjem.
Dokazivanje je nezaobilazna radnja u postupku, koja pored ostalog, podrazumeva i određena znanja iz logike. To je složena logička radnja, koja je neretko u sferi površnog interesovanja upravo i zbog svoje složenosti. Iz tih razloga prvostepena rešenja u postupku kontrole često imaju teže nedostatke – neusklađenost dispozitiva rešenja sa obrazlože- njem, nepotpunost činjeničnog stanja kojim se moraju obrazložiti nalozi u dispozitivu, pa čak i suprotnost odnosno kontradiktornost dispozitiva sa obrazloženjem rešenja.
Da bi se ovi propusti u praksi prevazišli, pitanju dokazivanja u postupku kontrole treba posvetiti posebnu pažnju.

Ključne reči: računovodstvo, pravni postupci, kontrola.


[1] Docent, dr Milanka Bogavac, Univerzitet MB, Poslovni i pravni fakultet, Prote Mateje 21, 11000, Beograd, Republika Srbija, Email: bogavac.milanka@gmail.com
[2] Docent, dr Vladimir Todorović, Univerzitet MB, Poslovni i pravni fakultet, Prote Mateje 21, 11000, Beograd, Republika Srbija, Email: vladimirtodorovic77@yahoo.com
[3] M.A. Danijela Karić, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, Fakultet za poslovne i finansijske studije, Jovana Dučića 23a, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Email: danijela.karic@gmail.com
[4] dr Milovan Rosić, Ministarstvo zdravlja, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, Email: milovan.rosic@gmial.com