Brojevi iz 2010. godine

ODITOR 0110

img_0014

MENADŽMENT POSLOVNIH SUBJEKATA U PROCESU GLOBALIZACIJE
prof. dr Slavko Vukša, dr Predrag Jovanović, dr Marjan Mirčevski

KNJIGOVODSTVO I NJEGOV RAZVOJNI PUT
prof. dr Ivan Milojević, mr Dragan Pejić

POZITIVISTIČKI MONETARNI ASPEKTI UVOĐENJA EUR-a
mr Dalibor Marković, Damir Nađ

FINANSIJSKI POLOŽAJ SUBJEKATA PRIVREĐIVANJA
prof. dr Aleksandar Majstorović, Krstić Dalibor, Ilija Kolarski

INTERNE KONTROLE PRIVREDNOG DRUŠTVA
mr Dijana Božić, mr Srđan Pešić, Božidar Gojković

KOMPARATIVNI PRIKAZ NABAVKI ZA POTREBE ODBRANE NEKIH EVROPSKIH ZEMALJA, IZRAELA I SAD
dr Predrag Jovičević, mr Milan Kecman, sc Vlada Pajić

FISKALNI MENADŽMENT SISTEMA ODBRANE
doc. dr Slobodan Marković, dr Marjan Mirčevski, mr Rajko Petrović

VREDNOVANJE RADA I REZULTATA RADA U FUNKCIJI MOTIVISANJA
prof. dr Boško Nadoveza, Bojan Obrić

RELEVANTNOST POSLOVNE ANALIZE U TRŽIŠNIM USLOVIMA EGZISTRIANJA
doc. dr Rajko Tepavac, mr Anja Gligić

ULOGA BROKERA U OSIGURANJU
mr Dijana Božić, Marko Tasić, mr Radovan Damnjanović