Brojevi iz 2022. godine

ODITOR0122

oditor-2020-broj-2

PREVARE U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA
Nemanja Gogic

DRUŠTVENA ODGOVORNOST U SAVREMENIM TRGOVINSKIM PREDUZEĆIMA SA OSVRTOM NA TRGOVINSKI LANAC WALMART
Radmila Micić, Maja Staletović, Nenad Kojić

ULOGA TIMSKOG MENADŽMENTA U SAVREMENIM USLOVIMA POSLOVANJA
Slobodan Adžić, Radan Kostić, Marijana Milunović, Tijana Savić Tot, Dejan Jeremić, Slobodan Stanojević

MUNICIPALNE OBVEZNICE KAO INTRUMENT FINANSIRANJA LOKALNIH SAMOUPRAVA
Pavle Jakšić

IZAZOVI SAVREMENOG SPORTSKOG MENADŽMENTA
Jovan Veselinović, Aleksandra Perović, Violeta Šiljak, Srećko Bačevac

JESU LI KAUZA UGOVORNE OBAVEZE I SVRHA UGOVORA ISTO?
Milan Ječmenić

ODITOR 0222

ODITOR - Korice za specijalan broj-1

ANALIZA EFIKASNOSTI RADA KOMUNALNE POLICIJE PRILIKOM PRUŽANJA ASISTENCIJE: PRIKAZ SLUČAJA GRADA ZAJEČARA
Aleksandar Manić, Darjan Karabašević, Srđan Novaković

IZAZOVI CILJNOG OBLIKOVANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA U SAVREMENIM USLOVIMA POSLOVANJA
Bojan Savić, Ivan Milojević

PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA I INTERNETA U SAVREMENOM POSLOVANJU
Ana Stevanović, Slavka Mitrović, Aleksandar Rajković

ULOGA SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA U SAVREMENIM USLOVIMA POSLOVANJA
Vladimir Ilić, Milan Mihajlović, Milena Knežević

UTICAJ BEZBEDNOSNOG MENADŽMENTA U OTKRIVANJU PRANJA NOVCA SA POSLEDICAMA NA EKONOMIJU
Ilija Životić, Kristijan Ristić, Zoran Mirković

UTICAJ KVALITETA LOGISTIČKIH USLUGA NA ZADOVOLJSTVO KORISNIKA U SRBIJI
Miloš Dašić

 

ODITOR 0322

ODITOR - Korice za specijalan broj-1

ZADOVOLJSTVO POSLOM ZAPOSLENIH U KOMUNALNOJ POLICIJI (MILICIJI) REPUBLIKE SRBIJE
Aleksandar Manić , Saška Manić , Srđan Novaković , Darjan Karabašević

UTICAJ ISPLATA OSIGURANIH SUMA NA INVESTICIONI PORTFOLIO OSIGURAVAJUĆIH KOMPANIJA
Nemanja Pantić, Karmen Mikulić, Miljan Leković

MENADŽMENT ORGANIZACIONE BEZBEDNOSTI PLATNOG PROMETA
Ilija Životić, Kristijan Ristić, Snežana Krstić, Srboljub Nikolić, Bruno Đuran

ULOGA SOCIJALNOG MENADŽMENTA U POSLOVNIM ORGANIZACIJAMA
Vladimir Ilić, Svetlana Marković, Aleksandra Pušara, Jelena Avakumović

EVOLUCIJA PRAKSE UPRAVLJANJA DOBITKOM: NOVA PRETNJA KVALITETU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
Snežana Miletić , Siniša Radić

ULOGA LOGISTIKE U STVARANJU VREDNOSTI PREDUZEĆA
Ramadhani Issa Hemed, Miloš Dašić, Janko Todorov