Najnoviji broj časopisa

ODITOR0320

oditor-2020-broj-2

ULOGA I ZNAČAJ DILERA (PRODAVACA) NA TRŽIŠTU AUTOMOBILA U REPUBLICI SRBIJI
Sanja Jelenković, Aleksandar Brzaković, Branko Mihailović

ANALIZA STRUKTURNOG KAPITALA KAO KOMPONENTE INTELEKTUALNOG KAPITALA U IKT PREDUZEĆIMA
Nemanja Lekić, Jelena Vapa-Tankosić, Jasmina Rajaković-Mijailović, Snežana Lekić

EKONOMSKI UTICAJ PENDEMIJE KORONA VIRUSA NA AUTOMOBILSKU INDUSTRIJU
Nikola Radić, Vlado Radić, Mrijana Stevanović

EKONOMSKO PRAVNA ANALIZA MEĐUNARODNIH INVESTICIJA
Vladan Stanković, Gordana Mrdak, Miloš Miljković

ZNAČAJ UVAŽAVANJA INTERNE REVIZIJE U SKLOPU DONOŠENJA ODLUKA TOP MENADŽMENTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
Miloš Jokić

ANALIZA ODRŽIVOSTI, DOMETI I OGRANIČENJA EKONOMSKE POLITIKE EVROPSKE UNIJE
Kristijan Ristić, Nataša Marijanović, Milosav Miličković, Zlatko Kadić