Najnoviji broj časopisa

ODITOR 0221

ODITOR - Korice za specijalan broj-1

MOGUĆNOST PRIMENE BULOVE ALGEBRE U KREIRANJU RAČUNOVDSTVENOG INFORMACIONOG SISTEMA
Darko Lojaničić, Slaviša Trajković, Svetlana Tasić

DOKAZIVANJE U POSTUPKU RAČUNOVODSTVENE KONTROLE
Milanka Bogavac, Vladimir Todorović, Danijela Karić, Milovan Rosić

RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA
Marko M. Pavlović, Jovanka Popović, Dragan Turnjanin

EKONOMSKA DETERMINISANOST INTEGRACIONIH PROCESA
Milica Simić, Antoaneta Vassileva, Anđelka Aničić

VAŽNOST ODRŽIVOG UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA NA PRIMERU TRGOVINSKIH PREDUZEĆA U KRUŠEVCU
Maja Staletović, Nenad Kojić, Srećko Milačić, MilanDajić

ULOGA DRUŠTVENIH MEDIJA U SAVREMENOM TURISTIČKOM POSLOVANJU
Jelena Jević, Vladimir Pavković, Goran Jević