Najnoviji broj časopisa

ODITOR 0318Oditor prednja strana 032018

BUDUĆI TRENDOVI I PRAVCI RAZVOJA RURALNOG TURIZMA U SRBIJI I SVETU
Jelena Tasić

ANALIZA SISTEMA LEGALIZACIJE MARIHUANE I PROJEKAT REŠENJA SISTEMA REPUBLIKE SRBIJE
Nemanja Stojčić

VaR ANALIZA U CILJU IDENTIFIKOVANJA FINANSIJSKIH RIZIKA
Branislav Obradović, Bernardo Aureo, Miloš Miljković

PRIMENA BULOVE ALGEBRE U REŠAVANJU RADNO-PRAVNOG STATUSA PENZIONISANIH UNIVRZITETSKIH NASTAVNIKA
Ivan Milojević

ODREĐENI INTEGRAL U EKONOMSKIH FUNKCIJAMA
Radovan Damnjanović, Vlado Đurković, Miloš Miljković

ULOGA FINANSIJSKIH TRŽIŠTA U SAVREMENOJ PRIVREDI
Rifat Stanković, Daut Kalač, Milovan Rosić

OBLICI NADZORA NAD JAVNIM RASHODIMA
Bratislav Stanković, Radovan Damnjanović, Milenko Popović

ULOGA KNJIGOVODSTVENE DOKUMENTACIJE U RAČUNOVODSTVENOM INFORMACIONOM SISTEMU
Aleksandar Savić, Miloš Miljković, Tamara Damnjanović

PRAVNO ISTORIJSKA DIMENZIJA DRUŠTVENIH NAUKA
Mirjana Zorić, Valentina Jovanović

PRIKAZ MONOGRAFIJE TEORIJA DRŽAVNE REVIZIJE
Božidar Raičević