Dešavanja

Poziv za učestvovanje na VII Simpozijumu ekonomski održivi razvoj

Ekonomski održivi razvoj je međunarodni simpozijum koji tradicionalno okuplja istraživače sa ciljem da se na formalan i neformalan način sagledaju i saopšte rezultati teorijskih i praktičnih istraživanja i u direktnom kontaktu razmene informacije od interesa za ekonomska istraživanja. Simpozijum će omogućiti transfer znanja između naučnika, kao i između naučnika i predstavnika privrede. “Ekonomski održivi razvoj” je namenjena svim stručnjacima iz oblasti: ekonomije, prava, energetike, menadžmenta, ekologije, finansija, obrazovanja, građevinarstva, informatike i dr. Program simpozijuma obuhvata tematske celine i problematiku revizije.

Tematske celine:

 • Ekološki menadžment i upravljanje prirodnim resursima
 • Ekonomski modeli i ekonometrija
 • Elektronsko poslovanje
 • Finansije i bankarstvo
 • Ekološka ekonomija
 • Revizija i statistika
 • Monetarna stabilnost
 • Marketing usluga
 • Savremena proizvodnja
 • Ekološki porezi
 • Budžet i javne nabavke
 • Energetika
 • Alternativni izvori energije

Simpozijum se održava od 09-12.05.2019. godine u Aranđelovcu. Program Simpozijuma se realizuje na plenarnim predavanjima i u okviru tematskih sekcija. Svaki autor može da dostavi najviše tri  rada, od toga najviše dva kao prvi autor. Autori su dužni da svoje radove pripreme po uputstvu dostupnom na sajtu konferencije (www.cefi.edu.rs) i dostave ih elektronskim putem na cefi@cefi.edu.rs, prateći instrukcije.

Poziv za kongres

Uputstvo za autore

Prijava za kongres