Dešavanja

Poziv za učestvovanje na Međunarodnom kongresu «Revizija»

Međunarodni kongres “Revizija” tradicionalno okuplja istraživače sa ciljem da se na formalan i neformalan način sagledaju i saopšte rezultati teorijskih i praktičnih istraživanja i u direktnom kontaktu razmene informacije od interesa za ekonomska istraživanja. Kongres će omogućiti transfer znanja između naučnika, kao i između naučnika i predstavnika privrede. Međunarodni kongres “Revizija” je namenjen svim stručnjacima iz oblasti: ekonomije, prava, revizije, energetike, menadžmenta, ekologije, finansija, obrazovanja, građevinarstva, informatike i dr. Program kongresa obuhvata tematske celine i problematiku revizije.

Program kongresa obuhvata tematske celine i problematiku revizije.

Tematske celine:

 • Ekološki menadžment i upravljanje prirodnim resursima
 • Ekonomski modeli i ekonometrija
 • Elektronsko poslovanje
 • Finansije i bankarstvo
 • Ekološka ekonomija
 • Revizija i statistika
 • Monetarna stabilnost
 • Marketing usluga
 • Savremena proizvodnja
 • Ekološki porezi
 • Budžet i javne nabavke
 • Energetika
 • Alternativni izvori energije

Kongres se održava od 16-19.05.2019. godine u Kragujevcu. Program Kongresa se realizuje na plenarnim predavanjima i u okviru tematskih sekcija. Svaki autor može da dostavi najviše tri  rada, od toga najviše dva kao prvi autor. Autori su dužni da svoje radove pripreme po uputstvu dostupnom na sajtu kongresa (www.cefi.edu.rs) i dostave ih elektronskim putem na cefi@cefi.edu.rs, prateći instrukcije.

Poziv za autore

Uputstvo za autore

Prijava za kongres