Brojevi iz 2021. godine

ODITOR0121

oditor-2020-broj-2

AKTIVNOSTI I KARAKTERISTIKE MENADŽERA U FUNKCIJI UNAPREĐENJA STRATEGIJSKOG DELOVANJA PREDUZEĆA
Milovan Cvjetković, Milena Cvjetkovič, Zoran Jovanović, Marija Kalinić

UTICAJ DIGITALIZACIJE NA PORESKU REVIZIJU
Ksenija Cipek, Ivana B. Ljutić

EFEKAT DRŽAVNE FINANSIJSKE PODRŠKE NA PREŽIVLJAVANJE START-UP ORGANIZACIJA U SRBIJI
Ivana Vujanić, Đorđe Dabetić, Ivana Erić, Maja Đokić

ISTRAŽIVANJE ZADOVOLJSTVA LOKALNE ZAJEDNICE MANIFESTACIJOM MEĐUNARODNI VRNJAČKI KARNEVAL
Nataša Đorđević, Milena Podovac, Snežana Milićević

PERSPEKTIVE KONKURENTNOSTI TEČNOG PRIRODNOG GASA: OSVRT NA TRŽIŠTE EVROPSKE UNIJE
Strahinja Obrenović

UTICAJ STRATEŠKOG OPREDELJENJA NA ODNOS IZMEĐU UPRAVLJANJA INOVACIONIM PORTFOLIOM I USPEHA
Aleksandra Miletić, Slaviša Trajković, Gordana Mrdak

SOCIOLOŠKI ASPEKT APSENTIZMA RADNE SNAGE
Đurđijana D. Ilić, Gordana Mrdak, Marko Bojić

ODITOR S0121

ODITOR - Korice za specijalan broj-1

NOVE TEHNOLOGIJE U CILJU POVEĆANJA KVALITETA TRŽIŠTA RADA
Goran Đoković, Aleksadra Pušara, Aleksandra Pavićević

KOMPARATIVNA ANALIZA MAKROEKONOMSKIH POKAZATELJA U PROCESU EKONOMSKE TRANZICIJE U ZEMLJAMA CENTRALNE I ISTOČNE EVROPE
Aleksandar Savić, Mitha Fabjan, Dragana Trnavac

ULOGA ORGANA UPRAVLJANJA U STVARANJU KONKURENTSKE PREDNOSTI PREDUZEĆA U REPUBLICI SRBIJI
Gordana Ljubojević, Jovana Tomić, Nina Maksimović Sekulić

MENADŽMENT METODAMA UZORKOVANJA U DRŽAVNOJ REVIZIJI
Milan Malidžan, Jelena Avukuković, Gordana Radović

NEMATERIJALNO KULTURNO NASLEĐE KAO TURISTIČKI АTRAKTOR – CASE STUDY OF SREMSKA MITROVICA
Tamara Gajić, Dragan Vukolić, Katarina Stojanović

MENADŽMENT EPIZODNIH I KONTINUIRANIH PROMENA-PERSPEKTIVA ORGANIZACIONOG PSIHOLOGA
Ana Slavković

UTICAJ HUMANOG KAPITALA NA PRIVREDNI RAZVOJ
Vladimir Đorđević, Milica Cvetković, Aleksandra Momčilović

POSTOJEĆI USLOVI I MOGUĆNOSTI RAZVOJA TURIZMA U SELU KAĆ
Aleksandra Vujko, Olgica Zečević Stanojević

INVESTICIJE U POŠTI SRBIJE NA OSNOVU MARKENTINŠKIH POKAZATELJA
Marko M. Pavlović, Marijana Milunović, Đorđe Pavlović