Oditor, Vol. VII, Br. 03/2021

ODRŽIVI MARKETING U FUNKCIJI ODRŽIVE URBANE MOBILNOSTI
Sonja Vujović[1], Tanja Vujović[2]

Pregledni rad
doi: 10.5937/Oditor2103167V
UDK:502.131.1:656.1
658.8:502.1
502.04/.06:711.4
JEL: M31, M37, Q56

Rezime

Kako su opstanak i sudbina čovečanstva izvorno i neraskidivo uslovljeni stanjem prirodnog okruženja, vremenom je postalo jasno da odnos čoveka prema životnoj sredini i privredni rast i razvoj „po svaku cenu” više nisu ni mogući ni prihvatljivi i da je čovek, zapravo deo ekosistema iznad čijih zakonitosti neće moći zauvek da se uzdiže nekažnjeno. Suočena sa problemima koji, kao nusprodukti modernizacije već decenijama, devastiraju i narušavaju kvalitet života u urbanim sredinama ekološki osvešćena globalna zajednica insistira na kreiranju održivih gradova i „zelenije” urbane mobilnosti. Otuda namera autora da naglasi značaj prihvatanja koncepta održivog marketinga kako bi se podizanjem kolektivne svesti o važnosti tranzicije ka niskoemisionom društvu podstakla supstitucija navika i ponašanja u sferi urbane mobilnosti koje su u suprotnosti sa idejom održive urbane forme i vizijom „zelenog” grada. Istraživanje je bazirano na korišćenju sekundarnih podataka, analizi sadržaja dostupne stručne literature i relevantnih izveštaja Ujedinjenih nacija i nacionalnih institucija, kao i na primeni deskriptivne metode i metoda analize i sinteze. Članak se zaključuje nudeći okvir za primenu održivog marketinga i mere koje se mogu preduzeti u sferi kreiranja održive urbane mobilnosti.

Ključne reči: urbanizacija, urbana mobilnost, održivi razvoj, urbana naselja, održivi marketing.


[1] Vanredni profesor, dr Sonja Vujović, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet, Kolašinska 156, Srbija, E-mail: sonja.vujovic@pr.ac.rs
[2] Redovni profesor, dr Tanja Vujović, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet, Kolašinska 156, Srbija, E-mail: tanja.vujovic@pr.ac.rs