Uputstvo za pripremu rada

Dostavljanje radova za časopise koji su uređeni prema datom uputstvo vrši se na sledeći način:

Elektronskom poštom na e-mail: cefi@cefi.edu.rs

Takodje, ovde možete naći i proces recenzije rada.

 

oditor_001