Nаša izdanja

Centar za ekonomska i finansijska istraživanja izdaje pored periodične publikacije časopisa Oditor i publikacije u vidu monografija, udžbenika, brošura i drugih publikacija u saradnji sa stručnim i naučnim ustanovama kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Autori naših publikacija su lica koja iz oblasti svojih istraživanja žele da stručnoj i široj javnosti učine dostupnim svoje rezultate do kojih su došli.

zbornik-za-seminar-page-001-1SADRŽAJ ZBORNIKA:

1. KONVENCIJA O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA – Mihailo Ćurčić, Goran Divac, Rosa Andžić
2. ULOGA INVENTARISANJA MATERIJALNIH POKRETNIH SREDSTAVA SKLADIŠNIH JEDINICA U IZRADI ZAVRŠNOG RAČUNA MINISTARSTVA ODBRANE – Radovan Damnjanović, Andrea Tomović
3. ANALIZA JAVNOG DUGA U REPUBLICI SRBIJI – Dragan Bondžulić, Jelena Belokapić-Čavkunović
4. TOPOLOŠKA ANALIZA PROCENA REVIZIJSKOG RIZIKA OD PREVARE – Slobodan Stanojević, Branko Nešić, Joa Kaputo
5. MIKROEKONOMSKA ANALIZA NESAVRŠENIH TRŽIŠNIH STRUKTURA – Radovan Damnjanović, Milan Mihajlović, Radovan Klincov
6. FINANSIRANJE VOJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA – Stefan Miladinović, Radovan Damnjanović
7. MOGUĆNOSTI SPREČAVANJA SUKOBA INTERESA U POSTUPCIMA REALIZACIJE NABAVKI ZA POTREBE VOJSKE SRBIJE – Milica Milutinović, Dušan Savić
8. ALTMANOV Z-SCORE MODEL U CILJU IDENTIFIKOVANJA FINANSIJSKIH PRITISAKA – Branislav Obradović, Slobodan Andžić, Nikola Milenković
9. ULOGA POREZA NA DOHODAK GRAĐANA U FORMIRANJU BUDŽETA – Nebojša Pecić, Saša Trandafilović
10. RAČUNOVODSTVENE INFORMACIJE OD KORISNIKA SREDSTAVA ČETVRTOG NIVOA U MO I VS – Jelena Peković
11. EKONOMSKA ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA U USLOVIMA GLOBALNOG TRŽIŠTA – Nedeljko Prdić, Nebojša Dragović, Snežana Krstić
12. BUDŽETSKA KONTROLA I NJENA REALIZACIJA U REPUBLICI SRBIJI – Marko Tasić, Milan Milunović
13. POREZI NA IMOVINU KAO PRIHODI LOKALNIH SAMOUPRAVA – Stefan Simijonović, Aleksandar Mrdak
14. PRIMENA SAMOORGANIZOVANOG MODELA ANALITIČKE ANALIZE U POSTUPKU REVIDIRANJA – Milorad Zekić, Miloš Stanojević, Tihomir Simeunović
15. USLOVI I MOGUĆNOSTI OSTVARIVANJA ODRŽIVOG RAZVOJA U SRBIJI – Vladan Vladisavljević, Milena Knežević, Duško Jovanović
16. FINANSIJSKA SLUŽBA U SISTЕMU ODBRANЕ – Ivan Milojević, Dalibor Krstić, Iva Stanković
17. UTICAJ OSNOVNIH KOMPONENTI PROIZVODA NA OBIM PRODAJE, TRŽIŠNO UČEŠĆE I PROFITABILNOST POSLOVANJA IZVOZNO ORIJENTISANIH PREDUZEĆA – Maja Ćirić, Bojan Vapa, Petra Zdjelarić

zbornik-za-seminar-1                                                                        SADRŽAJ ZBORNIKA
1. JAVNI RASHODI U USLOVIMA BUDŽETSKOG OGRANIČENJA – Mihailo Ćurčić, Svetlana Ignjatijević, Radan Kostić
2. IZVRŠENJE BUDŽETA U MINISTARSTVU ODBRANE – Jelena Trandafilović, Marija Lukić, Saša Trandafilović
3. ELEKTRONSKO PLAĆANJE I ELEKTRONSKI NOVAC – Dalibor Krtić, Oliver Bakreski, Sava Damnjanović
4. INTERNA KONTROLA KAO INSTRUMENT ZA SPREČAVANJE KRAĐA I PREVARA U HOTELSKOM POSLOVANJU – Milan Milunović, Predrag Jovićević, Milorad Zekić
5. LED OSVETLJENJE U FUNKCIJI ŠTEDNJE ENERGIJE – Nikola Milenković
6. MEĐUNARODNA KONKURENCIJA I TRŽIŠNA VREDNOST PREDUZEĆA U SAVREMENIM USLOVIMA POSLOVANJA – Dejan Malidža, Milena Knežević
7. MONETARNA POLITIKA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE 1994. GODINE – Maša Ilić, Miloš Miljković
8. NAJZNAČAJNIJI ASPEKTI ANALIZE IZVEŠTAVANJA O NOVČANIM TOKOVIMA – Branislav Obradović, Svetislav Stanković, Miloš Miljković
9. RAZVOJ DRŽAVNE REVIZIJE – Ivan Milojević, Miloš Stanojević, Branislav Jovanović
10. REPUBLIKA SRBIJA: U SUSRET NOVIM REFORMSKIM PODUHVATIMA – POUKE I ISKUSTVA – Nebojša Dragović
11. SAVREMENI PRAVNI OKVIR RAČUNOVODSTVENE REGULATIVE REPUBLIKE SRBIJE – Valentina Jovanović, Ana Koprivica
12. SHVATANJE EKONOMIJE BLAGOSTANJA – Aleksandra Pajić, Radovan Damnjanović
13. SPECIFIČNOSTI METODA FAKTORINGA I FORFETINGA U FINANSIRANJU PREDUZEĆA – Jelena Zafirović
14. TRANZICIJA KA OBRAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU U JAVNOM SEKTORU – Nikola Milanović, Radan Kostić
15. UPOTREBA CENE U PLANIRANJU POSLOVANJA PREDUZEĆA – Milan Mihajlović, Slobodan Andžić, Nenad Joldić
16. UPRAVLJANJE RIZICIMA U INVESTICIONIM PROJEKTIMA – Vladan Vladisavljević, Aleksa Ljubisavljević
17. UTICAJ EKONOMSKIH POLITIKA NA GLOBALNE EKONOMSKE KRIZE XX i XXI VEKA – Snežana Krstić, Slobodan Stanojević, Mihailo Ćurčić
18. KVANTITATIVNA RAZLIKA IZMEĐU ANTICIPATIVNE I DEKURZIVNE KAMATE – Radovan Damnjanović, Rosa Andžić
19. RELEVANTNI KNJIGOVODSTVENI SISTEMI SAVREMENOG PRIVREDNOG DRUŠTVA – Joao Kaputo, Bernardo Aureo
20. MARKETING KONCEPT ŽIVOTNOG CIKLUSA PROIZVODA – Jovana Stokanović
21. MARKETING KONCEPT UPRAVLJANJA TROŠKOVIMA POSLOVNIH SUBJEKATA – Duško Jovanović, Radovan Klincov
22. MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARDI – Zdenka Vidovič, Janez Potočnik, Sanja Jakovljević
23. FINANSIJSKA ANALIZA PREDUZEĆA – ANALIZA PRINOSNOG, IMOVINSKOG I FINANSIJSKOG POLOŽAJA – Bojan Šušić, Ljubiša Stanojević, Branka Kalabić