Radovi u pripremi

Serija 4. | Broj 3. | Decembar 2018. godine

Indetifikacioni broj Recenzija 1. Recenzija 2. Izbor urednika Broj Poslednji dan za recenziju
GG 89 Prihvaćen Prihvaćen Prihvaćen 3/4
TG 84 Prihvaćen Prihvaćen Prihvaćen 3/4
VK 56 Odbijen Odbijen Prihvaćen 3/4
HJ 14 U procesu U procesu 1/5