Brojevi iz 2020. godine

ODITOR0120

oditor-2020-broj-1

IZAZOVI FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA O BIOLOŠKOJ IMOVINI
Bojan Savić, Nataša Obradović

ULOGA CENTRALNE BANKE KAO UČESNIKA NA TRŽIŠTU FINANSIJSKIH DERIVATA
Sanja Bakić

UTVRĐIVANJE EKONOMSKIH RELACIJA PRIVREDNOG RASTA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Svetlana Ignjatijević, Anđelka Aničić, Jelena Vapa Tankosić, Jelena Belokapić Čavkunović

KOMPARATIVNI FINANSIJSKI SISTEMI: IMPLIKACIJE ZA EKONOMSKI RAST
Milka Grbić, Dejan Jovanović

ŠPANSKO EKONOMSKO ČUDO
Rajko Petrović

ODITOR0220

oditor-2020-broj-1

EKONOMSKE PERFORMANSE AGROINDUSTRIJE U AP VOJVODINI
Katarina Đurić, Radivoj Prodanović, Miroslav Čavlin, Mirjana Lukač Bulatović

ALTERNATIVNI RAČUNOOVDSTVENI POSTUPCI, KREATIVNO RAČUNOVODSTVO I LAŽNO FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE
Slaviša Đorđević, Nebojša Mitić

POZICIJA BANAKA SA ASPEKTA ANALIZE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
Sanja Bakić

PRAVNI ASPEKTI MERČENDAJZINGA U SPORTU
Mario Lukinović, Ana Opačić, Irena Milojević

PRIKUPLJANJE I DOKUMENTOVANJE REVIZIJSKIH DOKAZA
Ivan Milojević, Milan Mihajlović, Nemanja Pantić

SPECIFIČNOST UPRAVALJANJA PORTFOLIJOM INOVACIONIH PROJEKATA
Aleksandar Miletić, Petar Belokapić, Branko Nešić

ODITOR0320

oditor-2020-broj-2

ULOGA I ZNAČAJ DILERA (PRODAVACA) NA TRŽIŠTU AUTOMOBILA U REPUBLICI SRBIJI
Sanja Jelenković, Aleksandar Brzaković, Branko Mihailović

ANALIZA STRUKTURNOG KAPITALA KAO KOMPONENTE INTELEKTUALNOG KAPITALA U IKT PREDUZEĆIMA
Nemanja Lekić, Jelena Vapa-Tankosić, Jasmina Rajaković-Mijailović, Snežana Lekić

EKONOMSKI UTICAJ PENDEMIJE KORONA VIRUSA NA AUTOMOBILSKU INDUSTRIJU
Nikola Radić, Vlado Radić, Mrijana Stevanović

EKONOMSKO PRAVNA ANALIZA MEĐUNARODNIH INVESTICIJA
Vladan Stanković, Gordana Mrdak, Miloš Miljković

ZNAČAJ UVAŽAVANJA INTERNE REVIZIJE U SKLOPU DONOŠENJA ODLUKA TOP MENADŽMENTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
Miloš Jokić

ANALIZA ODRŽIVOSTI, DOMETI I OGRANIČENJA EKONOMSKE POLITIKE EVROPSKE UNIJE
Kristijan Ristić, Nataša Marijanović, Milosav Miličković, Zlatko Kadić