Oditor, Vol. VI, Br. 02/2020

PRAVNI ASPEKTI MERČENDAJZINGA U SPORTU
Mario Lukinović[1], Ana Opačić[2], Irena Milojević[3]

Datum prijema: 11.02.2020.
Datum prihvatanja: 08.06.2020.

doi: 10.5937/Oditor2002063L
Originalni naučni rad
UDK:
659:796(497.11)

Rezime

Sport je u poslednjih trideset godina pretrpeo značajnu transformaciju od sredstva za zadovoljavanje potrebe za fizičkom aktivnošću, afirmacijom ili takmičenjem sa drugima do izuzetno profitabilne privredne grane. Razvoju sporta pogodovao je razvoj masovnih medija u pogledu kreiranja planetarnih sportskih idola. Potrošači su danas izloženi agresivnoj marketinškoj politici, te prezasićenost informacijama proizvođači pokušavaju da prevaziđu eksploatisanjem prepoznatljivih simbola s kojima potrošači žele da se identifikuju i to putem emocionalnog pozicioniranja proizvoda. Autori u radu ukazuju na značaj mechandisinga kao i svih specifičnosti koje on manifestuje primenom u sportu, sa posebnim osvrtom na pravni okvir i instrumente daljeg prenosa prava i zaštite istih.

Ključne reči: merčendajzing, ustupanje prava, sport, marketing, Srbija.


[1] prof. dr Mario Lukinovic, Pravni fakultet, Univerzitet Union, Beograd, Srbija,
[2] prof. dr Ana Opacic, Fakultet za poslovne studije i pravo, Univerzitet “Union Nikola Tesla”, Beograd, Srbija,
[3] Irena Milojevic, Institut primenjenih nauka, Lomina 2, Beograd, Srbija