Oditor, Vol. VI, Br. 01/2020

ŠPANSKO EKONOMSKO ČUDO OD 1959. DO 1973. GODINE
Rajko Petrović[1]

Datum prijema: 01.01.2020.
Datum prihvatanja: 21.03.2020.

doi:10.5937/Oditor2001063P

Pregledni rad
UDK:
330.341.424(460)”1959/1973″
JEL: O14

Rezime

U ovom radu ćemo analizirati efekte jednog od najznačajnijih ekonomskih poduhvata na tlu Evrope nakon Drugog svetskog rata. Reč je o nizu mera za oporavak posrnule španske privrede koje se u ekonomskoj teoriji zbirno nazivaju „špansko ekonomsko čudo“. Španija je nakon Španskog građanskog rata, a potom i Drugog svetskog rata bila nerazvijena i osiromašena zemlja, te u političkom i ekonomskom smislu zatvorena za inostranstvo. Širok niz reformi inicirao je španski diktator Fransisko Franko, dok su ih u praksi sprovodile tzv. tehnokrate. Rezultati na privrednom planu su bili vrlo povoljni, ali su zaustavljeni izbijanjem naftne krize 70-ih. Zaključak je da su reforme rezultirale snažnom industrijalizacijom zemlje, otvaranjem ka evropskom i svetskom tržištu, razvojem turističkih potencijala Španije, te stvaranjem snažnog srednjeg sloja stanovništva. U radu ćemo se koristiti metodom studije slučaja, komparativnom metodom i statističkom analizom.

Ključne reči: Španija, ekonomsko čudo, industrijalizacija, turizam, naftna kriza.


[1] Rajko Petrović, M.A., istraživač-pripravnik, Institut za evropske studije, Beograd, Telefon: +381 60 31 71 992, E-mail: rajko.petrovic@ies.rs