Oditor, Vol. VI, Br. 03/2020

EKONOMSKO PRAVNA ANALIZA MEĐUNARODNIH INVESTICIJA
Vladan Stanković[1], Gordana Mrdak[2], Miloš Miljković[3]

doi: 10.5937/Oditor2003089S
Originalni naučni rad
UDK:
339.727.22
338.1(497.11)

Rezime

Predmet rada je analiza prednosti i nedostatataka međunarodnih investicija (koje još nazivamo i strane direktne investicije – SDI) sa kratkim osvrtom na Republiku Srbiju i njen nivo i strukturu međunarodnih investicija. Cilj rada je da se ukaže na značaj i prezentuju kretanja međunarodnih investicija, kao i determinante većeg privlačenja međunarodnih investicija. Međunarodne investicije utiču na razvoj svake zemlje, a pogotovo zemalja u razvoju. Zemlje u tranziciji, gde spade i Srbija kao i sve zemlje u njenom susedstvu, osećaju nedostatak kapitala, pa im se najviše isplati da isti nadoknade međunarodnim investicijama. Zemlje koje imaju manje ili veće probleme u tekućem bilansu, medjunarodne investicije koriste da bi uvećali izvoz i smanjile problem deficita u tekućem bilansu.
U radu se, na osnovu iskustva i teoretskog sagledavanja, ukazuje na neophodnost promena u našem poslovnom ambijentu, kako bi Srbija iskoristila strane direktne investicije (uz sve svoje negativne karakteristike) koje mogu i moraju da daju poseban doprinos i impuls njenom privrednom rastu.

Ključne reči: medjunarodne investicije, strane dirketne investicije, multinacionalne kompanije, privredni rast, zaposlenost, izvoz.


[1] Docent, dr Vladan Stankovic, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd, R. Srbija, E-mail: vladisa.stankovic@gmail.com
[2] Docent, dr Gordana Mrdak, Univerzitet Alfa BK, Beograd, R. Srbija, E-mail: gordana.mrdak@alfa.edu.rs
[3] Milos Miljkovic, mast. ekon., Kopnena Vojska, Beograd, R. Srbija, E-mail: milos.miljkovic.mekis@gmail.com