Oditor, Vol. VI, Br. 01/2020

UTVRĐIVANJE EKONOMSKIH RELACIJA PRIVREDNOG RASTA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Svetlna Ignjatijević[1], Anđelka Aničić[2], Jelena Vapa Tankosić[3], Jelena Belokapić Čavkunović[4]

Datum prijema: 22.12.2019.
Datum prihvatanja: 19.03.2020.

doi:10.5937/Oditor2001036I

Originalni naučni rad
UDK
330.341:502.131.1″2010/2018″
JEL: O44, Q50

Rezime

Predmet ovog rada je analiza odnosa između ekonomskog rasta i stanja životne sredine. Autori su istraživali indeks EPI dok je istraživanjem je obuhvaćen period od 2010-2018. godine. Rezultati istraživanja ukazuju da politika zaštite životne sredine direktno utiče na povećanje ekonomskog učinaka kroz poboljšanje uslova životne sredine. Ipak, mnogi analitičari strahuju da zahtevi zelene ekonomije stvaraju velike troškove već sada, a da će korist biti materijalizovana u dugom roku. Konačno, održivo ekonomsko poslovanje – zelena ekonomija zahteva blagovremeno usklađivanje, kako bi se koristi osetile u kratkom i srednjem roku.

Ključne reči: rast, zelena ekonomija, EPI index, životna sredina, zelena politika.


[1] Vanredni profesor, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Cvećarska 2, Novi Sad, Srbija, ceca@fimek.edu.rs
[2] Docent, Visoka poslovna škola strukovnih studija „Čačak“, Beograd, Srbija, anicican@gmail.com
[3] Redovni professor, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Cvećarska 2, Novi Sad, Srbija, jvapa@fimek.edu.rs
[4] Univerzitet za poslovne studije, Jovana Dučića 23a, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, BiH E-mail: collective.action1234@gmail.com