Oditor, Vol. VII, Br. S01/2021

INVESTICIJE U POŠTI SRBIJE NA OSNOVU MARKENTINŠKIH POKAZATELJA

Marko M. Pavlović[1], Marijana Milunović[2], Đorđe Pavlović[3]

Originalni naučni rad
UDK: 005.34:656.8(497.11)
JEL: R58

Apstrakt

U ovom radu autori istražuju koje su to potencijalne buduće investicije u Pošti Srbije. Na osnovu servisa koje Pošta Srbije pruža autori su formirali upitnik i ispitali kvalitet sadašnjih usluga kako pismonosnih, posebnih, dopunskih usluga, kao i posebna pitanja koja pružaju određene odgovore vezanih za investicije. Naovonastala situacija kao i konkurencija Pošta Srbije suočava se kako sa smanjenim prihodom, konkurencijom na svakom koraku zbog novih evropskih zakona. Iz toh razloga nameće se pitanje koje su to investicije koje je potrebno usvojiti radi uvećanja prihoda i ostati lider na tržištu poštanskih i drugih usluga. Naime, uzorak čini 300 ispitanika na celoj teritoriji Srbije. Radi postizanja cilja autori su ispitali da li postoji statistički značajna povezanost učetalosti korišćenja usluga Pošte Srbije i zadovoljstva korisnika usluga, ispitano je da li postoji statistički značajna razlika u izraženosti skorova na skali učestalost korišćenja usluga u odnosu na pol, starost, stepen obrazovanja, zanimanje, bračni status, visinu mesečnih primanja i mesta boravka kao a dodatno je ispitano da li postoji statistički značajna razlika u izraženosti skorova na skali zadovoljstvo korisnika uslugama Pošte Srbije u odnosu na pol, starost, stepen obrazovanja, zanimanje, bračni status, visina mesečnih prihoda kao i mesto prebivališta. Rezultati ovog istraživanja pokazali su prihvatljivu pouzdanost, a pouzdanost je dobijena za skalu učestalosti korišćenja usluga, zadovoljstovo kao statistički prihvatljiva a rezultati konkurencije prikazale potencijalnu opasnost za osnovnu delatnost. Ovo istraživanje može poslužiti menadžmentu Pošte jer ukazuje da se mora investirati u dobar i siguran kvalitet usluge.

Ključne reči: Investicije, Pošta Srbije, kvalitet, zadovoljstvo potrošača i istraživanje.


[1] Marko Pavlović, Pošta Srbije, Takovska br. 2, Beograd, Republika Srbija, Email: markopavlovic25101982@gmail.com
[2] Vanredni profesor, dr Marijana Milunović, FAM, Njegoševa br. 1, Sremski Karlovci, Republika Srbija, Email: milunovic@famns.edu.rs
[3] Profesor strukovnih studija, dr Đorđe Pavlović, Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Odsek Valjevo, Vuka Karadžića 3a, Valjevo, Republika Srbija, Email: djordje.pavlovic@vipos.edu.rs