Oditor, Vol. VII, Br. 03/2021

IZAZOVI I PRAVCI RAZVOJA POSLOVNOG KOMUNICIRANJA NA GLOBALNOM TRŽIŠTU
Slobodan Rakić[1], Vladimir Adamović[2], Marko Špiler[3]

Pregledni rad
doi: 10.5937/Oditor2103067R
UDK: 005.44:316.77
005.57:004
JEL: O33

Apstrakt

Stručnjaci koji se u teorijskom i praktičnom smislu bave suštinom komunikacionih poslova ističu činjenicu da se proces poslovnog komuniciranja, na početku trećeg milenijuma, koncepcijski i sadržinski, jako promenio. Te promene nisu samo tehnološkog karaktera, već imaju specifično političko, ekonomsko, socijalno, kulturološko, psihološko i svako drugo relevantno određenje. Ovaj rad ukazuje na promenu paradigme u primeni informaciono-komunikacionih tehnologija, koja se dešava zbog eksplozije tehnologije u društvu i uticaja globalizacije na savremenu poslovnu komunikaciju. Prekomponovanje pogleda na svet i primena novih metoda i sadržaja nužni su da bi se dobili relevantni efekti poslovne komunikacije.
Poslovni svet izaziva da poslovnu komunikaciju koristimo primenom informaciono-komunikacionih tehnologija na način 21. veka, ne toliko u korišćenje tehnologije, koliko u stavovima koji oblikuju njenu upotrebu.

Ključne reči: komunikacija, globalizacija, informaciono-komunikacione tehnologije, društveni kontekst poslovnog komuniciranja.


[1] dr Slobodan Rakić, Pravno-poslovna škola Beograd, Svetogorska 48, Beograd, Srbija, Telefon: +381641121430, E-mail: bob13257@gmail.com
[2] doc. dr Vladimir Adamović, Akademija Dositej, Vojvode Putnika 7, Beograd, Srbija, Telefon: +381601857500, E-mail: vladimiradamovic1974@gmail.com
[3] Vanredni profesor dr Marko Špiler, Fakultet za menadžment, Univerzitet „Union – Nikola Tesla“, Njegoševa 1a, Sremski Karlovci, R. Srbija+381642480025, E-mail: mspiler@cmn.rs