Oditor, Vol. VII, Br. 03/2021

IZBOR, STVARANJE I RAZVOJ MENADŽERA
Pavle Dakić[1], Darko Lojaničić[2], Ramadhani Issa Hemed[3], Milanka Bogavac[4]

Originalni naučni rad
doi: 10.5937/Oditor2103105D
UDK: 005.966
005.336:005-051
JEL: M12, M19

Apstrakt

Selekcija osoba koje će baviti poslovima menadžmenta je od presudnog značaja za uspešno poslovanje svake organizacije. Ovaj proces podrazumeva uvažavanje svih relevantnih sposobnosti koje treba da poseduju kandidati, karakterne osobine, stavovi i uvažavanje autoriteta kandidata od strane grupe kojom treba da upravlja. Razlog sprovođenja adekvatnog postupka selekcije menadžera su brojna saznanja da upravljačkih problema ima puno, ali da je veoma mali broj dovoljno efikasnih upravljača.
Cilj ovog rada je da ukaže na karakteristike koje treba identifikovati prilikom selekcije menadžera radi ostvarivanja uspešnih poslovnih rezultata.

Ključne reči: preduzeće, menadžeri, selekcija.


[1] Pavle Dakić, doktorrand, Univerzitet Singidunim Beograd, Danijelova 32, Beograd, Republika Srbija, avle.dakic@yahoo.com
[2] Darko Lojaničić, doktorand, Univerzitet MB, Kneza Mihaila 33, Beograd, Republika Srbija, dlojanicic@yahoo.com
[3] Ramadhani Issa Hemed, bachelor, University of Der es Salam, Tanzania, Mwalimu Julius Nyerere Mlimani Campus, P.O. Box 35091, Dar es Salaam Tanzania, ramahchonde2794@gmail.com
[4] dr Milanka Bogavac, docent, Poslovni i pravni fakultet, Univerzitet MB Beograd, Kneza Mihaila 33, Beograd, Republika Srbija, bogavac.milanka@gmail.com