Oditor, Vol. VII, Br. S01/2021

MENADŽMENT METODAMA UZORKOVANJA U DRŽAVNOJ REVIZIJI
Milan Malidžan[1], Jelena Avakumović[2], Gordana Radović[3]

Pregledni rad
UDK: 336.146(497.11)
JEL: M42, M49

Rezime

Državni revizori u svom radu, koriste širok spektar metoda i analiza, gde je osim neophodnog znanja iz oblasti računovodstva i revizije, potrebno i ozbiljno radno iskustvo. Kod ispitivanja stanja računa i vrsta transakcija, često se koriste različite metode uzorkovanja. Revizijsko uzorkovanje omogućava da se prilikom nadzora oceni revizijski dokaz i donese adekvatan zaključak. Državni revizori u svom radu koriste nestatističke i statističke metode uzorkovanja.
U radu će bitu ukazano na prednosti i nedostatke pomenuta dva metoda uzorkovanja, kao i razloge koji su bili presudni da se državni revizori, korišćenjem adekvatnih revizorskih dokaza, opredele za optimalnu varijantu.

Ključne reči: upravljanje, uzorkovanje, revizija.


[1] Milan Malidžan doktordand, Profinance d.o.o., Bulevar Zorana Đinđića 121, Beograd, Republika Srbija, Email: malidzan@hotmail.com
[2] Vanredni profesor, dr Jelena Avakumović, Fakultet za menadžment, Njegoševa 1a, 21205 Sremski Karlovci, Republika Srbija, Email: jelena.avakumovic@famns.edu.rs
[3] Gordana Radović, Obrazovni centar, Lazara Sočice bb, Plužine, Republika Crna Gora, Email: radovicgordana1@gmail.com