Oditor, Vol. VII, Br. S01/2021

NOVE TEHNOLOGIJE U CILJU POVEĆANJA KVALITETA TRŽIŠTA RADA
Goran Đoković[1], Aleksandra Pušara[2], Aleksandra Pavićević[3]

Pregledni rad
UDK: 330.341:005.952
005.336.4
JEL: M51

Rezime

Četvrta industrijska revolucija, zajedno sa svim pozitivnim aspektima kao što su pobolјšanje kvaliteta života, ubrzani naučni razvoj i nova radna mesta, donosi izazove u kontroli i primeni novih tehnologija. Otvaranje novih radnih mesta dovodi do ukidanja nekih starih. Prva i klјučna stvar za jačanje učinka, ne samo tržišta rada već i nacionalne ekonomije u celini, jeste pobolјšanje ponude radne snage u smislu obogaćivanja znanja i nezaposlenih i zaposlenih, što naravno podrazumeva značajna ulaganja u lјudski kapital. Država bi se trebala usredsrediti na maksimalno podsticanje ovih investicija, koje su najprofitabilnije u moderno doba, odnosno u poslednjim decenijama. Za naše prilike su imperativ, posebno zbog velike erozije lјudskog kapitala u poslednjih dvadeset godina. Ulaganje u lјudski kapital je najbrži način za povećanje zaposlenosti i smanjenje siromaštva.

Ključne reči: tržište rada, lјudski kapital, digitalizacija, nove tehnologije, kvalitet.


[1] Vanredni profesor, dr Goran Đoković, Visoka škola modernog biznisa, Terazije 27, Beograd, Srbija, Telefon: +381 11 4120 700, E-mail: goran.djokovic@mbs.edu.rs
[2] Vanredni profesor, dr Aleksandra Pušara, Univerzitet ”Union-Nikola Tesla”, Fakultet za menadžment, Njegoševa 1a, Sremski Karlovci, Srbija, Telefon: Telefon: +381 21 215 50 45, E-mail: aleksandra.pusara@gmail.com
[3] Docent, dr Aleksandra Pavićević, Univerzitet ”Union-Nikola Tesla”, Fakultetu za poslovne studije i pravo, Jurija Gagarina 149a, Beograd, Srbija, Telefon: +381 11 31 31 246, E-mail: aleksandra.pavicevic@fpsp.edu.rs