Oditor, Vol. VII, Br. S01/2021

ULOGA ORGANA UPRAVLJANJA U STVARANJU KONKURENTSKE PREDNOSTI PREDUZEĆA U REPUBLICI SRBIJI
Gordana Ljubojević[1], Jovana Tomić[2], Nina Maksimović Sekulić[3]

Pregledni rad
UDK: 347.72.036
005.591.45
JEL: E61, E69

Rezime

U radu se razmatra pitanje uloge organa upravljanja (odbora direktora, odnosno nadzornog odbora) u jačanju konkurentske prednosti kompanija. Pored već utvrđenih osobina odbora kao “stvaraoca vrednosti”, oni treba da imaju i dodatna svojstva poput posedovanja komunikativnih veština i sposobnosti da postignu maksimalni učinak iz međusobne interakcije svojih članova. Njihovo učešće u formulisanju strategije kompanije takođe može biti posmatrano u funkciji jačanja konkurentske prednosti kompanija. Cilj rada jeste da se utvrdi da li je i na koji način moguće da odbor direktora u jednodomnom, odnosno nadzorni odbor u dvodomnom modelu korporativnog upravljanja, bude izvor konkurentske prednosti za kompaniju, s akcentom na: odgovornost za ustanovljenje strategije kompanije koja vodi računa o must-have strateškim dimenzijama odbora i znanje i veštine pojedinih članova odbora–direktora, koji bi, s obzirom na to, kao i otvorenim međusobnim odnosom, mogli sinergijskim efektom tome doprineti.

Ključne reči: odbor direktora, nadzorni odbor, efikasnost, korporativno upravljanje, konkurentnta prednost preduzeća.


[1] Profesor strukovnih studija Gordana Ljubojević, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Vladimira Perića Valtera 4, Novi Sad, Republika Srbija, Email: ljubojevic.vps@gmail.com
[2] Jovana Tomić, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Vladimira Perića Valtera 4, Novi Sad, Republika Srbija, Email: skola@vps.ns.ac.rs
[3] Docent dr Nina Maksimović Sekulić, Visoka škola modernog biznisa, Terazije br. 27, IV sprat, Beograd, Republika Srbija, Email: nina.maksimovic@mbs.edu.rs