Oditor, Vol. VII, Br. S01/2021

KOMPARATIVNA ANALIZA MAKROEKONOMSKIH POKAZATELJA U PROCESU EKONOMSKE TRANZICIJE U ZEMLJAMA CENTRALNE I ISTOČNE EVROPE
Aleksandar Savić[1], Mitja Fabjan[2], Dragana Trnavac[3]

Originalni naučni rad
UDK: 338.246.025.88(4-191.2)”1989/…”
338.246.025.88(4-11)”1989/…”
JEL: J100

Rezime

Tranzicija je trebala da transformiše autoritarni komunistički režim u demokratsko društvo, a isto tako da obezbedi restrukturiranje centralno-planske ekonomije u slobodnu tržišnu ekonomiju. Ključni cilj procesa tranzicije bila je modernizacija zemalja i smanjenje glavnih razlika između centralnih i istočnih država s jedne i zapadnih zemalja s druge strane. Nakon više od 25 godina tranzicije i dalje se mogu videti njeni efekti i ishodi. Zato će u ovom radu biti izvršena komparacija pet tranzicionih zemalja: Slovenije, Slovačke, Češke, Poljske i Mađarske, u kojima će se analizirati dostupni podaci iz izveštaja Svetske banke i Globalne konkurentnosti, za sedam ključnih makroekonomskih pokazatelja, koje se smatraju ključnim pokazateljima uspešnosti i razvoja zemalja. Ovi odabrani makroekonomski pokazatelji obuhvataju: realni bruto domaći proizvod (GDP), rast bruto domaćeg proizvoda, bruto domaći proizvod po glavi stanovnika (GDP per capita), direktna strana ulaganja (FDI), stopa nezaposlenosti i stopa inflacije. Cilj ovog poređenja nije samo u identifikovanju razlika u brojevima, već u poređenju stope rasta odnosno napretka ovih zemalja.

Ključne reči: makroekonomski pokazatelji, tranzicija, zemlje Centralne i Istočne Evrope.


[1] Asistent, M.A Aleksandar Savić, Vojnotehnički institut, Ministarstvo odbrane, Ratka Resanovića br. 1, Beograd, Republika Srbija, Email: aleksandar22071993@gmail.com
[2] Mitja Fabjan, Elektroenergetika d.o.o. Rore 2, 3333 Ljubno, Republika Slovenija, Email: info@elektroenergetika.si
[3] Vanredni profesor, dr Dragana Trnavac, Poslovni i pravni fakultet, Univerzitet MB, Kneza Mihaila br. 33, Beograd, Republika Srbija, Email: dragana.trnavac@ppf.edu.rs