Oditor, Br. 05/2013

FAKTORI EGZISTENCIJE KAO USLOV STVARANJA TRŽIŠNE POZICIJE PREDUZEĆA
Aleksandra Vukoje, dipl.ekon.[32]

Stručni rad:
UDC: 005.52:005.33
657.372
COBISS.SR-ID214278924

Rezime:

Za ostvarivanje ciljeva poslovanja preduzeća, u uslovima sve veće tržišne nestabilnosti, od ključnog značaja za opstanak i uspeh su dobro bilansirani uslovi egzistencije zasnovani na održavanju konkurencije. Jedan od važnih koraka jeste bilansiranje faktora neophodnih za stvaranje tržišne pozicije
preduzeća u okviru određene grane, gde se veoma uspešno može primeniti optimalno usredsređena SWOT analiza. Ovom analizom će se olakšati uoĉavanje međuzavisnosti unutrašnjih snaga i slabosti sa spoljnim prilikama i pretnjama. U radu će biti predstavljeno i obezbeđivanje konkurentske prednosti nižim troškovima u odnosu na konkurente, što se komparativnom analizom može pokazati. Pri tome znaĉajnu ulogu igra pravilno sagledavanje kako se stvaraju troškovi u preduzeću radi identifikovanja kljuĉnih faktora koji proizvode troškove. Izgradnja održive konkurentske prednosti je dugoročan proces, preduzeće čini posebnim u odnosu na konkurentska, omogućava mu da lakše prebrodi krizu i da promenama u poslovanju, kao odgovor na probleme koji dolaze sa tržišta, nastavi uspešan razvoj postojećih i novo kreiranih poslova. To se ostvaruje odgovarajućom konkurentskom strategijom, kojom se obezbeđuje povećanje rentabilnosti u grani.

Ključne reči: bilansiranje, konkurencija, vrste preduzeća, tržište.


[30]Aleksandra Vukoje, diplomirani ekonomista, student master studija, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Kamenička 6, Beograd, Srbija.