Oditor, Br. 06/2013

PENZIJSKO OSIGURANJE U SRBIJI – STATISTIČKI ASPEKT

prof. dr Rosa Andžić[28]

Pregledni rad:
UDC: 364.35-624(497.11)
COBISS.SR-ID 214280204

Rezime

Veliki broj zemalja širom sveta, susreo se sa određenim problemima u funkcionisanju i finansiranju sistema penzijsko invalidskog osiguranja. Mnoge od njih traže najbolja rešenja, jer je reforma sistema penzijsko invalidskog osiguranja jedan od prioriteta države na putu opšte transformacije. U članku se ukazuje na finansijsku neodrživost postojećeg sistema penzijsko invalidskog osiguranja u Srbiji i sugeriše da je reforma penzijsko invalidskog sistema jedan dug i kontinuirani proces kojim se obezbeđuje stabilan i dugoročno održiv sistem penzijskog osiguranja. Penzijsko invalidsko osiguranje Srbije, funkcioniše i zasniva se na sistemu tekućeg usklađivanja prihoda sa rashodima iz penzijskog osiguranja. U okviru ovog sistema dolazi do finansijskog transfera od populacije tekuće zaposlenih ka penzionisanoj populaciji. Odnos broja aktivnih osiguranika i korisnika penzijsko invalidskog osiguranja (tzv. racio zavisnosti) je nezadovoljavajući, a za isplate penzijskih nadoknada korisnika penzijsko invalidskog osiguranja neophodno je subvencionisanje sredstava iz budžeta.

Ključne reči: protekcionizam, budžetski deficit, država.


[28]Redovni profesor, dr Rosa Andžić, Alfa Univerzitet, Palmira Toljatija 3, Beograd, Srbija.