Oditor, Br. 07/2014

ENERGETSKA BEZBEDNOST ZEMALJA JUGOISTOČNE EVROPE KAO FAKTOR REGIONALNOG RAZVOJA

MSc Miloš Dašić[6]

Pregledni rad:
UDC: 330.524:629.92
332.146.2(4-12)
COBISS.SR-ID 214283020

Rezime

Energetska bezbednost je od suštinskog značaja za održivi ekonomski razvoj i stabilnost zemlje. Nemogućnost pristupa energetskim resursima izaziva teške privredne poremećaje i političku nestabilnost. U uslovima globalne ekonomije poremećaji se lako prenose i zato je od suštinskog značaja da se trajno obezbede energetski resursi i učini napor da se smanji tzv. energetsko siromaštvo koje najviše pogađa zemlje u tranziciji (zemlje Jugoistočne Evrope) i zemlje trećeg sveta. Problem se može rešavati uvođenjem alternativnih, odnosno obnovljivih izvora energije. Time se u velikoj meri ublaţava problem, uz pozitivne efekte pomoći lokalnom privrednom razvoju i smanjenju emisije gasova staklene bašte. Za uspešno iznalaženje rešenja, međutim, neophodna je svest o postojanju problema, politička volja i sposobnost da se rešenje sprovede. Zemlje Jugoistočne Evrope karakteriše dobar geostrategijski položaj, koji treba da iskoriste u oblasti energetike kako bi se ostvarili strateški ciljevi regionalnog razvoja.

Ključne reči: energetska bezbednost, Jugoistočna Evropa, regionalni razvoj.


[6]Magistar Miloš Dašić, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Kralja Petra 70, Blace, Srbija