Oditor, Br. 07/2014

KONKURENTNOST PREHRAMBENIH PROIZVODA NA MEĐUNARODNOM TRŽIŠTU

mr Svetlana Ignjatijević[66]

Pregledni rad:
UDC:
338.439.5:339.137.2(497.11)
COBISS.SR-ID 214282764

Rezime

U radu se analizira konkurentnost poljoprivredno-prehrambenih proizvoda Srbije na domaćem i međunarodnom tržištu. Premet istraživanja je analiza relevantnih faktora konkurentnosti poljoprivrednoprehrambenih proizvoda, sa ciljem da se oceni kvalitet proizvoda i ukaže na osnovne intencije proizvodnje i prerade. Razmatrana je mogućnost unapređenja kvaliteta proizvoda. U radu smo pošli od hipoteze da Srbija ima potencijal za proizvodnju i preradu kvalitetnih proizvoda za potrebe domaćeg tržišta i izvoza. Jačanje konkurentnosti privrede i unapreĎenje kvaliteta proizvoda moguće je povećanjem produktivnost, efikasnosti i ekonomičnosti u proizvodnji, primenom savremenih znanja, tehnologija i iskustava.

Ključne reči: kvalitet proizvoda, konkurentnost poljoprivrednih proizvoda Srbije, tržište poljoprivrednih proizvoda.


[1]Magistar Svetlana Ignjatijević, Univerzitet Privredna akademija, Cvećarska 2, Novi Sad, Srbija