Oditor, Br. 08/2014

FINANSIJSKI POLOŽAJ PREDUZEĆA NA NESAVRŠENOM TRŽIŠTU
dr Milisav Terzić[1]

Pregledni rad:
UDC: 005.52
339.13
COBISS.SR-ID 214286092

Rezime:

Finansijski položaj preduzeća predstavlja najznačajniji pokazatelj finansijskog zdravlja koji govori o mogućnostima kojima raspolaže preduzeće u datom momentu posmatranja. Ovo se prevashodno odnosi na pribavljanje sredstava za odvijanje normalnog procesa proizvodnje i poslovanja, odvajanje sredstava za neophodan rast i razvoj kao i pokazatelj odnosa između sopstvenih i pozajmljenih izvora finansiranja. Sam finansijski položaj u mnogome zavisi od menadžmenta preduzeća, jer najveća uloga spada i na menadžere koji moraju svojim vizijama i pravilnom upotrebom finansijskih sredstava da obezbede normalan rast i razvoj preduzeća time da stvore zadovoljavajući finansijski ugled.

Ključne reĉi: sredstva, preduzeće, finansijski položaj, menadžment.


[1]Dr Milisav Terzić, VOA Ministarstvo odbrane, Kneza Miloša 33, Beograd, Srbija.