Oditor, Br. 10/2015

FINANSIJSKO MODELIRANJE TROŠKOVA SREDSTAVA NAORUŽANJA I VOJNE OPREME

Prof. dr Marko Andrejić[27], mr Marko Stanojević[28]

Pregledni rad:
UDC: 330.322.54:623.4(497.11)
657.471.1:623.4(497.11)

Rezime:

U uslovima restriktivnog budžetskog finansiranja odbrane efikasno i efektivno korišćenje novčanih sredstava više nego ikada postaje suštinsko pitanje funkcionisanja Ministarstva odbrane i Vojske Srbije (MO i VS). Svako ulaganje u akviziciju sredstava naoružanja i vojne opreme (NVO) usled finansijske značajnosti ne dopušta greške u odlukama. Kvalitetno sagledavanje troškova sredstava kroz čitav programirani životni ciklus jeste složen multidisciplinaran i višekriterijumski problem čije rešavanje zahteva timsko angažovanje stručnjaka različitih profila. U našoj dosadašnjoj operativnoj praksi pri rešavanju navedenih problema nije bilo u dovoljnoj meri timskog rada navedenih eksperata pa su izostali i optimalni rezultati zasnovani na sinergiji. U radu je analiziran investicioni proces opremanja sredstvima NVO u MO i VS, sa aspekta tretiranja troškova u tom procesu, ukazano je na njegove nedostatke i predloţen sveobuhvatniji – integralni pristup ovom problem.

Ključne reči: investicije, opremanje, naoružanje i vojna oprema, troškovi.


[27]Redovni profesor, dr Marko Andrejić, Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Generala Pavla Jurišića Šturma 33, Beograd, Srbija.
[28]Mr Marko Stanojević, Beogradska poslovna škola, Visoka škola strukovnih studija, Kraljice Marije 73, Beograd, Srbija.