Oditor, Br. 10/2015

UTICAJ PRIVATNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA NA MAKROEKONOMSKI AMBIJENT REPUBLIKE SRBIJE
doc. dr Milorad Zekić[1], prof. dr Slobodan Šegrt[2]

Pregledni rad:
UDC: 364.32(497.11)
005.332:330.101.54

Rezime:

Osnovni cilj ovog rada je ocena mogućnosti za efikasno širenje tržišta privatnih zdravstvenih osiguranja na teritoriji Republike Srbije, i socijalni i ekonomski impakt koji bi ekspanzija ovog tržišta imala. Dobro privatno zdravstveno osiguranje, njegova dobra saradnja i partnerstvo sa državnim zdravstvenim osiguranjem, kao i uklanjanje birokratskih prepreka za širenje tržišta privatnog zdravstvenog osiguranja, doprineće boljem zdravstvenom sistemu, boljim uslugama u zdravstvu, povećanju zdravlja, radnih sposobnosti, bogatstva, a samim tim i ekonomije i socijalne strukture cele države. Imajući u vidu činjenicu da obavezno zdravstveno osiguranje u Republici Srbiji ne može da pruži sve usluge svima, što je slučaj i u većini zemalja na svetu, javljase potreba za uvođenjem alternativnih oblika zdravstvenog osiguranja. Privatno zdravstveno osiguranje kao jedna alternativa, polako ulazi u sistem zdravstevne zaštite Republike Srbije, sa mogućnošću daljeg razvijanja i dostizanja mnogo većih dimenzija.

Ključne reči: zdravstveno osiguranje, privatno zdravstveno osiguranje, osiguravajuće kompanije.


[1]Docent dr Milorad Zekić, Visoka skola za menadzment i ekonomiju, Karađorđeva 52, Kragujevac, Srbija.
[2]Profesor, dr Slobodan Šegrt, Univerzitet za poslovne studije, Jovana Dučića 23a, Banja Luka, BiH.