Oditor, Br. 11/2015

STANDARDI REVIZIJE
Stevo Gavrić[30]

Stručni rad:
UDK: 006.44:657.6

Rezime:

Tema ovog članka jeste upoznavanje sa važnostima međunarodnih standarda revizije odredbama Limske deklaracije, kao i međunarodnom organizacijom državne revizije (INTOSAI). Regionalne radne grupe koje su rasprostranjene na svim kontinentima promovišu cilјeve INTOSAI u svojim regijama, ĉime se obezbeđuje članovima mogućnost stručnoj i tehničkoj saradnji na regionalnom nivou. Da bi se sam proces revizije uspešno obavio, uz struĉnost i obučenost revizora, neophodna je primena i pridržavanje standarda revizije.
Mnoge države su u zakone o reviziji javnog sektora ugradile odredbe Limske deklaracije u smislu da je u nadležnosti budžetske revizije i revizija javnih preduzeća. Primera radi 24 države u okviru Evropske Unije je u zakonima o reviziji javnog sektora u nadležnost Vrhovnih revizijskih institucija stavilo i reviziju javnih preduzeća.

Ključne reči: Limska deklaracija, Međunarodni standardi revizije, rasprostranjenost na svim kontinentima, stručna i tehnička saradnja.


[30]Dipl. ecc Stevo Gavrić, Univerzitet za poslovne studije, Jovana Dučića 23a, Banja Luka, BiH.