Oditor, Br. 11/2015

FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE U HIPERINFLATORNIM PRIVREDAMA PREMA MEĐUNARODNIM RAČUNOVODSTVENIM STANDARDIMA
Ivan Milojević[46], prof. dr Slobodan Šegrt[47]

Pregledni rad:
UDK: 006.44:657.2
336.748.12

Rezime:

Hiperinflatorni uslovi privređivanja su svojevremeno uslovili prilagođavanje naših računovodstvenih propisa zahtevu da se revalorizacijom bilansnih pozicija na datum bilansa stanja dobiju realni finansijski izveštaji kao osnova za donošenje ekonomskih odluka. Finansijsko izveštavanje kao osnov uspešnog poslovanja svakog poslovnog subjekta zahteva iskazivanje događaja koji su pratili transakcije poslovanja i time uticali na menjanje imovine i kapitala. Uzimajući u obzir izmenu vrednosti novca kao osnovne postavke finansijskog očuvanja supstance kapitala u ovom natpisu ćemo se baviti primenom međunarodnog računovodstvenog standarda za potrebe izveštavanja u uslovima hiperinflacije.

Ključne reči: računovodstvo, hiperinflacija, finansijsko izveštavanje.


[46]Redovni profesor, dr Ivan Milojević, Visoka škola modernog biznisa, Terazije 27, 11000 Beograd, Srbija, Telefon: 060 070 26 97, Email: drimilojevic@gmail.com
[47]Slobodan Šegrt Ph.D., Professor, University of Business Studies, Jovana Dučića no. 23a, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina