Oditor, Br. 11/2015

USLOVI EGZISTENCIJE PREDUZEĆA
doc. dr Milorad Zekić[50], Ilija Kolarski, M.A.[51]

Pregledni rad:
UDK: 005.51/.52
339.137.2

Rezime:

Konkurencija kao opšti uslov egzistiranja preduzeća evoluirana na savremeni sistem poslovanja uzrokovana je diversifikacijom relevantnih faktora. Proces konkurencije se sastoji od tri međusobno povezana i uslovljena elementa. U prvom, analiza konkurentskih snaga pokazuje zašto su neke grane inherentno rentabilnije, ili atraktivnije od ostalih i zbog čega u tim granama raste vrednost preduzeća. U drugom, karakteristike strateške grupe i i pozicija unutar nje mogu značajno da utiču na izmenu relativnog položaja preduzeća u grani i time naravno i njegove vrednosti. U trećem i poslednjem koraku, analiza lanca vrednosti služi za identifikaciju izvora konkurentske prednosti. Kreiranje vrednosti preduzeća apstrahuje ove činioce primenom različitih metoda i postupaka u određivanju tržišne pozicije.

Ključne reči: konkurencija, preduzeće, vrednost, tržišna pozicija.


[50]Docent dr Milorad Zekić, Visoka skola za ekonomiju i menadzment, Karađorđeva 52, Kragujevac, Srbija.
[51]Ilija Kolarski, M.A., Računovodstveni centar, MO, Birčaninova 5, Beograd, Srbija.