Oditor, Br. 11/2015

EKONOMSKA ANALIZA ZNAČAJA STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA

Docent dr Svetlana Ignjatijević[1]

Pregledni rad:
UDK: 339.727.22 (4-664)
338.1 (497.11)

Rezime:

Direktne strane investicije su razvojna šansa kompanija u tranzicionim zemljama i put dugoročnog povećanja proizvodnje, zaposlenosti i ţivotnog standarda. Strane direktne investicije imaju dugu tradiciju u modernoj srpskoj istoriji. Veliki uticaj na privredu Republike Srbije strani kapital imao je u periodu između dva svetska rata.
Privatizacija je poslednjih godina usmerana samo na prodaju i priliv stranog kapitala, a sasvim je zanemaren obrnut proces, a to su ulaganja u druge zemlje. Zbog toga usmerenost samo na priliv stranih direktnih investicija predstavlja istovremeno i šansu i prepreku za ubrzani privredni razvoj. U današnjim uslovima poslovanja neophodno je osloniti se na podsticanje onih stranih direktnih investicija koje bi doprinele prestruktuiranju u pravcu proizvodnje proizvoda koji bi bili konkurentni na međunarodnom tržištu.

Ključne reči: strane direktne investicije, zaposlenost, ubrzani privredni razvoj.


[1]Docent dr Svetlana Ignjatijević, Univerzitet Privredna akademija, Cvećarska 2, Novi Sad, Srbija