Oditor, Br. 12/2015

ULOGA EKONOMSKE POLITIKE U EKONOMSKIM KRIZAMA
Prof. dr Slavko Vukša[33], Prof. dr Dragan Anđelić[34], Ilija Kolarski M.A.[35]

Stručni rad:
UDK: 338.124.4; 336.1/.5

Rezime:

Ekonomska kretanja ukazuju na neuravnoteženost i nejednoličnost u odvijanju osnovnih ekonomskih procesa, odnosno na činjenicu da je kapitalizam obeležen procvatima i propastima, recesijama i ekspanzijama koje se ponavljaju. Počev od 1825. godine i prve ekonomske krize, prisutni su usponi i padovi u odvijanju svetske ekonomije. U visoko razvijenoj tržišnoj privredi neka zemlja može da u određenom periodu ostvaruje ekonomsku ekspanziju i prosperitet, praćen ubrzanim rastom bruto domaćeg proizvoda, realnog-dohotka, investicija, zaposlenosti. Ovakav trend praćen je i određenim merama fiskalne i meonetarne politike, čije greške u vođenju često uslovljavaju da iz blagostanja drţava zapadne evrope ulaze u krizu koju karakteriše rast nezaposlenosti, pad bruto-domaćeg proizvoda, pad profita i dr. Negativni saldo u većini makroekonomskih pokazatelja posle određenog perioda dostiže dno, nakon čega poćčnje oporavak privrede koji može da traje kraće ili duže vreme.

Ključne reči: ekonomska politika, ekonomska kriza, recesija, neoliberalizam.


[1]Redovni profesor, dr Slavko Vukša, Univerzitet za poslovne studije, Jovana Duĉića 23a, Banja Luka, BiH.
[2]Redovni profesor, dr Dragan Anđelić, Univerzitet za poslovne studije, Jovana Duĉića 23a, Banja Luka, BiH.
[3]Ilija Kolarski M.A., Računovodstevni centar, Ministarstvo odbrane, Gardijska 7, Beograd, Srbija.