Oditor, Br. 12/2015

ORGANIZACIONA STRUKTURA PREDUZEĆA KAO PRETPOSTAVKA KONSOLIDACIJE BILANSA
Ivan Milojević[58], doc. dr Milorad Zekić[59]

Pregledni rad:
UDK: 005.52;005.334

Rezime:

Za ostvarivanje ciljeva poslovanja preduzeća, u uslovima sve veće tržišne nestabilnosti, od ključnog značaja za opstanak i uspeh su dobro bilansirani uslovi egzistencije zasnovani na odgovarajućoj organizacionoj strukturi. Jedan od važnih koraka jeste bilansiranje faktora neophodnih za stvaranje tržišne pozicije preduzeća u okviru određene grane, gde se veoma uspešno može primeniti optimalno usredsređena SWOT analiza.
Izgradnja održive konkurentske prednosti je dugoročan proces, preduzeće čini posebnim u odnosu na konkurentska, omogućava mu da lakše prebrodi krizu i da promenama u poslovanju, kao odgovor na probleme koji dolaze sa tržišta, nastavi uspešan razvoj postojećih i novo kreiranih poslova. To se ostvaruje odgovarajućom organizacionom strukturom, kojom se obezbeđuje povećanje rentabilnosti u grani.

Ključne reči: organizaciona struktura, preduzeće, konsolidovani bilans.


[58]Redovni profesor, dr Ivan Milojević, Visoka škola modernog biznisa, Terazije 27, 11000 Beograd, Srbija, Telefon: 060 070 26 97, Email: drimilojevic@gmail.com
[59]Docent dr Milorad Zekić, Visoka skola za menadžment i ekonomiju, Karađorđeva 52, Kragujevac, Srbija.