Oditor, Br. 12/2015

PRIBAVLJANJE I OTUĐENJE OSNOVNIH SREDSTAVA U PRIVREDI
Prof. dr Radovan Klincov[64], Prof. dr Duško Jovanović[65]

Pregledni rad:
UDK: 657.421; 658.152

Rezime:

Finansijski lizing predstavlja specifičan oblik nabavke osnovnih sredstava. Davalac lizinga finansira nabavku sredstava od proizvođača za potrebe primaoca lizinga. Primalac lizinga za uzvrat plaća davaocu lizinga naknadu, najčešće u ratama. Lizing rata sadrži otplatu obaveze prema lizing društvu i kamatu za korišćenje finansijskih sredstava davaoca lizinga. Nabavljeno sredstvo primalac lizinga evedentira u finansijskim izveštajima kao sopstveno sredstvo koje podleže amortizaciji

Ključne reči: finansijski lizing, primalac lizinga, davalac lizinga.


[64]Profesor, dr Radovan Klincov, Univerzitet za poslovne studije, Jovana Dučića 23a, Banja Luka, BiH.
[65]Profesor, dr Duško Jovanović, Visoka škola za menadžment i ekonomiju, Karađorđeva 52, Kragujevac, Srbija.