Oditor, VOL. II, Br. 2/2016

NOVI SISTEM UDRUŽIVANJA CORNER SHOP-ova U SRBIJI
Vladan Vladisavljević[15]

UDK 005.56:334.72(497.11)
339.372.84
JEL: G14, L11

Rezime:

Prodajni prostor je postao skup resurs oko koga se bore brojni subjekti kako bi obezbedili poziciju za svoje artikle na prodajnim policama maloprodajne alijanse. Takođe, prodajni prostor postaje novi marketinški poligon sa veoma jakim efektom marketinške poruke na odluke potrošača za vreme kupovnog procesa. Kreiranje i održavanje konkurentske prednosti zahtevaju da maloprodajna alijansa raspolaže prednostima kojima ne raspolažu njeni rivali na ciljnim tržištima. Od posebnog su značaja konkuretnske prednosti utemeljene na znanju. Maloprodajni objekti okupljeni u alijansi imaju prilike da se uvere da „konkurencija kroz saradnju“ udruženim delovanjem obezbeđuje prednosti svim članovima. Članak trasira pravce budućeg delovanja maloprodajne alijanse, načinu organizovanja, opstanku na tržištu u cilju konkurentnosti i efikasnog odgovora na zahteve potrošača.

Ključne reči: maloprodajna alijansa, prodajni prostor, partnerstvo, efikasan odgovor potrošaču, fleksibilnost, dobavljači.


[15]Dipl. ekon. Vladan Vladisavljevic, Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Generala Pavla Jurišića Šturma 33, Beograd, Srbija, Email: vlada91@gmail.com