Oditor, VOL. II, Br. 3/2016

KVANTITATIVNA ANALIZA OCENE RIZIKA REVIDIRANJA
Ljubiša Stanojević[1], Dragan Trivan[2], Oliver Bakreski[3]

Orginalni naučni rad:
UDK: 005.334:657.6
005.311.12:657.635

Apstrakt:

Rizik revizije predstavlja rizik koji ima uticaj na revizora da formira nekvalifikovano mišljenje o finansijskim izveštajima koje sadrže materijalno značajne netačne podatke. Revizijski rizik, s obzirom da se radi o kategorijama verovatnoća, nije moguće u potpunosti odrediti. Iako revizor raspolaže materijalnim dokazima, i poseduje iskustvo i stručnost, uvek ostaje verovatnoća da postoje greške ili propusti u obavljanju revizije, a time i određeni rizik revizije. U takvim okolnostima revizor mora da opredeli prihvatljiv nivo ukupnog revizijskog rizika i potražiti razumno uverenje za pozicionirani rizik iz različitih izvora. Određivanje kontrolnog rizika jeste funkcija efektivnosti internih kontrola. Što su bolje interne kontrole redukuje se kontrolni rizik i obrnuto. Kontrolni rizik nikad ne može da bude nulti jer interne kontrole nikad ne mogu da budu toliko efikasne da spreče ili detektuju materijalne greške.

Ključne reči: rizik, revizija verovatnoća, nekvalifikovano mišljenje.


[1]Redovni profesor, Visoka škola modernog biznisa, Beogradu, Republika Srbija.
[2]Vanredni profesor, Fakultet za poslovne studije i pravo, Univerzitet Union “Nikola Tesla”, Beograd, Republika Srbija.
[3]Vanredni profesor, Filozofski fakultet, Skoplje, Republika Makedonija.