Oditor, VOL. II, Br. 3/2016

RAZVOJ RAČUNOVODSTVA
Bernardo Aureo[1]

Pregledni rad:
UDK: 005.412:657

Apstrakt:

Dvojno knjigovodstvo je nastalo pod uticajem sve razvijenijih i složenijih oblika privređivanja. Njegov nastanak se vremenski vezuje za srednji vek, a prostorno za stare italijanske pomorske i trgovačke gradove. Pod ovim oblikom knjigovodstva podrazumeva se svaka nastala poslovna promena u preduzeću bude evidentirana najmanje na dva računa – na levoj strani jednog i desnoj strani drugog računa. Najvažniji zadaci računovdostva se mogu svrstati u dve grupe: interne i eksterne. Interni zadaci računovodstva su dokumentovanje (količinsko i vrednosno), kontrola nad privrednim procesima u preduzeću, kao i pružanje osnova za planiranje stanja imovine i rentabiliteta upravi preduzeća. Eksterni zadaci su u vezi sa polaganjem računa i informisanjem, jer su preduzeća prema zakonu u obavezi da polože račune i informišu vlasnike, poverioce, zaposlene poreske organe kao i ostalu zainteresovanu javnost o njihovom finansijskom i prinosnom položaju.

Ključne reči: računovodstvo, knjigovodstvo, konto, interni zadaci, eksterni zadaci.


[1]Ministarstvo odbrane, Republike Angole