Oditor, Vol. II, Br. 3/2016

DOKTRINA ORGANIZACIJE DOGOVORA ZA KOLEKTIVNU BEZBEDNOST
Žikica Bardžić[1], Dragomir Đurić[2]

Pregledni rad:
UDK: 335.356
327.5
341.232.1(100)

Apstrakt:

Organizacija dogovora o kolektivnoj bezbednosti (ODKB) je bezbednosna integracija u Evroazijskom regionu. U okviru ODKB posle dužeg vremena i mnogobrojnih promena i korekcija, stvorena je funkcionalna i organizaciono jasna struktura. Ovaj proces kretao se od prvobitnog DKB kao skoro političke organizacije, preko DKB vojne a posebno ODKB kao potpune vojno-političke integracije na postsojetskom prostoru. Danas ODKB ima potpuno jasnu i upravljivu strukturu počev od najvišeg organa odnosno Saveta za kolektivnu bezbednost, preko saveta MIP-ova, saveta ministarstva odbrane, komitet sekretara Saveta bezbednosti ODKB i ostalih organa. Sve odluke, osim proceduralnih, se donose konsenzusom. Kao najveći nedostatak u funkcionalnosti ODKB, može se istaći nepostojanje organa za rešavanje sporova između članica. Takođe, kao nedostatak se može tretirati i to da su do sada neka pitanja u vezi sa mehanizmom usvajanja i pravnog osnaživanja odluka donetih od strane organa ODKB, i dalje ostala nerešena.

Ključne reči: organizacija, vojni savez, kolektivna bezbednost, bezbednost, saradnja.


[1]Visoka škola za menadžment i ekonomiju, Kragujevac, Republika Srbija
[2]Visoka škola za menadžment i ekonomiju, Kragujevac, Republika Srbija