Oditor, VOL. II, Br. 3/2016

USLOVI POSLOVANJA U REPUBLICI SRBIJI I RIZICI U MEĐUNARODNOM POSLOVANJU
Svetlana Ignjatijević[1], Radoja Janjetović[2], Anđelka Aničić[3]

Orginalni naučni rad:
UDK 005.334:334.7(497.11)
339.56
JEL: G14, L11

Apstrakt:

Svako preduzeće koje posluje na međunarodnom tržištu rukovodi se prvenstveno profitom i pre nego što krene u realizaciju određenog posla, ono prvenstveno pravi kalkulacije tog posla i u njemu nalazi ekonomsku opravdanost u vidu profita. Prilikom ostvarivanja ekonomskog interesa u inostranstvu, prvenstveno treba voditi računa o pravima obe strane – i kupaca i prodavaca, uz uvažavanje prisustva konkurencije. Spoljna trgovina je više izložena rizicima nego unutrašnja trgovina i zato je pravilo da se svaki posao ove vrste obavlje uz osiguranje ili uz neke bankarske garancije, tj. da se rizik posla na neki način osigura. Međunarodne rejting agencije dodeljuju, kako Republici Srbiji tako i drugim zemljama u okruženju, rejtinge za dugoročno zaduživanje tako da će u ovom radu biti analiziran rizik poslovanja u Republici Srbiji.

Ključne reči: tržište, rizici, konkurencija, međunarodno poslovanje, osiguranje.


[1]Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad, Republika Srbija
[2]Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
[3]Univerzitet Alfa BK, Beograd, Republika Srbija