Oditor, Vol. III, Br. 01/2017

EKONOMSKA ANALIZA UTICAJA SAVREMENE
POLJOPRIVREDE NA ODRŽIVI RAZVOJ

Nebojša Praća[15], Miodrag Paspalj[16], Dušanka Paspalj[17]

Rad primljen: 01.03.2017
Rad prihvaćen: 19.04.2017
Pregledni rad:
UDK: 005.332:338.43
502.131.1:63
JEL: M14

Apstrakt

U radu se analizira značaj savremene poljoprivredne proizvodnje u tržišnom međunarodnom poretku i u nacionalnom sistemu privrednog razvoja. Agrarna politika u svetu mora da uvaži ekološke standarde u cilju zaštite životne sredine i zdravlja ljudi. Savremena agrarna politika teži dostizanju nacionalne prehrambene sigurnosti i bezbednosti. Pitanje na koje u radu pokušavamo da odgovorimo jeste: da li je to i kako u svetu ostvarivo u savremenoj tržišnoj privredi zasnovanoj na preovlađujućem “neoklasičnom” modelu razvoja.
U radu se istražuje međuzavisan i kompleksan odnos ekonomskog rasta, demografskih trendova i poljoprivredne proizvodnje u uslovima promena klime i drugih ekoloških problema i mogućnosti razvoja savremene poljoprivrede koji neposredno utiče na održivi i pravičan razvoj u međunarodnom poretku koji je u promenama.

Ključne reči: poljoprivreda, agrokompleks, agrarna politika, ekologija, institucije, održivi razvoj, bezbednost.


[15]Vanredni profesor, dr Nebojša Praća, Visoka škola za menadžment i ekonomiju, Kragujevac, Karađorđeva br. 52, 34000 Kragujevac.
[16]Profesor, dr Miodrag Paspalj, Beogradska poslovna škola, Kraljice Marije br. 73, 11000 Beograd, E-mail: miodrag.paspalj@bbs.edu.rs
[17]Dušanka Paspalj, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Jevrejska 2, Beograd, Email: office@mef.edu.rs