Oditor, Vol. III, Br. 01/2017

PRAVNO-POLITIČKA STRUKTURA DEMOKRATSKE
REPUBLIKE KONGO

Žikica Bardžić[21], Dragomir Đurić[22], Uglješa Mrdić[23]

Rad primljen: 24.01.2017.
Rad prihvaćen: 11.03.2017.
Pregledni rad:
UDK: 323(675)

Apstrakt

Rad na ovom članku iniciran je predstojećim ”mogućim” predsedničkim izborima u ovo zemlji. Da li će se desiti prava demokratija, pa će posle dva mandata Džozef Kabila i predhodnim vremenom u ukupnom trajanju od 15 godina, prepustiti mesto predsednika drugome ili će kao i u mnogim drugim susednim i Afričkim, pa i zemljama iz ostatka sveta, da se desi da se pronađe neko ”rešenje” i dobije još ”koji” mandat nejasno je. Za ovo je potrebno bolje shvatanje i razumevanje istorije, stanja, situacije, razmišljanja, dejstvovanja i koječega drugog u Africi i DR Kongo. Da li će prisustvo misije UN za stabilizovanje stanja u DR Kongo – MONUSCO doprineti mirnom prelasku vlasti ili… Normalno, kao i svugde na svetu sve zavisi od interesa onih ”vladara” iz ”sive zone” koji najčešće o tim stvarima stvarno odlučuju.

Ključne reči: DR Kongo, Kabila, etnički rat, izbori, MONUSCO, kolonizacija, pririodna bogatstva, neuspela država.


[21]Docent, dr Žikica Bardžić, Visoka škola za menadžment i ekonomiju, Ulica Karađorđeva br. 52, Kragujevac, E-mail: direktor@vsem.edu.rs
[22]Vanredni profesor, dr Dragomir Đurić, Visoka škola za menadžment i ekonomiju, Ulica Karađorđeva br. 52, Kragujevac, Email: direktor@vsem.edu.rs
[23]Uglješa Mrdić, Ministarstvo pravde Republike Srbije, Ulica Nemanjina br. 22-26, 11000 Beograd