Oditor, Vol. III, Br. 01/2017

PRIMENA KVANTITATIVNIH METODA U PREDVIĐANJU
POSLOVANJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA

Slobodan Stanojević[49], Nenad Đorđević50], Dejan Volf[51]

Pregledni rad:
UDK: 005.521:334.7
005.311.12:519.85

Apstrakt

Predikcija poslovanja privrede Srbije je od velike važnosti za investicione aktivnosti, koje su generator rasta i razvoja ekonomije jedne zemlje. Zvanično obelodanjeni podaci o rezultatima poslovanja privrede Srbije su potrebna i dovoljna osnova za sušastvenu analizu finansijskih izveštaja u domenu predikcije, kao i detektovanja potencijalnih gubitaša versus dobitaša u privredi. U prilogu je izvršena analiza ključnih salda računa bilansa uspeha, koji prediktivno detektuju privredna društva na gubitaše ili dobitaše, primenom vetačke inteligencije tj. mašinskog učenja (Data Mininga).
Kvantitativna analiza putem mašinskog učenja se odnosi na bilanse uspeha i stanja, preciznije respektivnih salda računa bilansa uspeha na reprezentativnom uzorku od oko 600 privrednih društava, koja su podvrgnuta analizi sa singnifikantnim rezultatima apsolutne tačnosti.

Ključne reči: finansijski izveštaji, poslovanje,, mašinsko učenje, stablo odlučivanja, selekcija atributa.


[49]Vanredni profesor, dr Slobodan Stanojević, Visoka škola modernog biznisa, Beograd, Terazije br. 27, 11000 Beograd, E-mail: slobodan.stanojevic@mbs.edu.rs
[50]Nenad Đorđević, SO Đorđević, TC Medaković, Braće Srnić br. 23a, Beograd
[51]Dejan Volf, Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad, Ulica Cvećarska br. 2