Oditor, Vol. III, Br. 01/2017

EVOLUCIJA POREZA NA DOHODAK U SRBIJI
Momir Kovačević[1], Jovan Ilić[2], Radovan Damnjanović[3]

Rad primljen: 12.02.2017
Rad prihvaćen: 23.04.2017.
Pregledni rad:
UDK: 336.226.11(497.11)
JEL: H24

Apstrakt

Obzirom da je porez na dohodak (PDG) jedan od najbitnijih fiskalnih poreza i da ima veliki broj obveznika u radu je izvršen osvrt na njegovu evoluciju, okolnosti pod kojima je nastao, vrste poreskih oblika koje su mu prethodile kao i na uslove pod kojima se javio kao savremeni poreski oblik. Poseban značaj je dat na pojavi i evoluciji poreza na dohodak građana u Srbiji od doba Kraljevine Srbije pa do danas sa težištem na reformama sa kraja XX i počeka XXI veka uz obradu elemena PDG prema trenutno važećim zakonskim propisima. Pošto sadašnji mešoviti sistem oporezivanja dohotka ima određene nedostatke i ne zadovoljava većinu kriterijuma za vrednovanje, u posebnom delu rada su izneti njegovi nedostaci kao I eventualni pravci reforme poreza na dohodak građana u Srbiji.

Ključne reči: porez, dohodak, Srbija, evolucija.


[1]Momir Kovačević, Vojska Srbije, Komanda za obuku, Centar ABHO, Kruševac, Telefon: 064/30-96-896, E-mail: momirk91@gmail.com
[2]Jovan Ilić, Vojska Srbije, Kopnena vojska, 21. bataljon veze, Niš, Telefon: 065/330-86-32, E-mail: jovanilic991@gmail.com
[3]Docent, dr Radovan Damnjanović, Vojna akademija, Uprava za logistiku Generalštaba Vojske Srbije, Gardijska br.7, Beograd, radovandamanjanovic017@gmail.com