Oditor, VOL III, Br. 02/2017

TOBINOV POREZ U EU
Anđelka Aničić[8], Milica Simić[9]

Datum dolaska: 10.05.2017.
Datum prihvatanja: 11.06.2017.
Pregledni rad:
UDK: 336.025:336.221(4-672EU)
336.226.232
JEL: G15, H12

Apstrakt

O prednostima i mana poreza na finansijske transakcije vodi se rasprava među ekonomistima, koji su podeljeni oko efekata datog poreza na obim trgovine, finansijsko tržište i finansijsku stabilnost. Evropska komisija (EK) je 2011.godine iznela predlog o zajedničkom sistemu oporezivanja, odnosno uvođenju poreza na finansijske transakcije u Evropsku uniju (EU). Predlog predviđa porez od 0,1% na transakcije akcijama i obveznicama, a 0,01% na transakcije finansijskim derivatima.
Države članice EU nisu saglasne oko ovog predloga EK. Jedanaest članica je podržalo predlog i najavilo da će porez uvoditi postepeno. Francuska i Italija su uvele svoje poreze, dok je kod nekih članica porez već na snazi (Belgija i Grčka). Konačna odluka, o uvođenju poreza na finansijske transakcije i zajedničkom sistemu oporezivanja između država članica, još nije doneta.

Ključne reči: oporezivanje, porez na finansijske transakcije, Evropska unija


[8] Docent, dr Anđelka Aničić, Alfa BK univerzitet, Ulica Palmira Toljatija br. 3, Novi Beograd,vSrbija, Telefon +381 64 134 13 16, E-mail: anicican@gmail.com
[9] Asistent, M.A. Milica Simić, Alfa BK univerzitet, Ulica Palmira Toljatija br. 3, Novi Beograd, Srbija, Telefon +381 64 420 68 86, E-mail: milica.simic@alfa.edu.rs