Oditor, Vol. III, Br. 03/2017

ZAKONODAVNI OKVIR ANTIMONOPOLSKE POLITIKE U JAVNIM NABAVKAMA
Aleksandar Miletić[1], Neda Ivanov[2]

Datum dolaska: 12.09.2017
Datum prihvatanja: 30.09.2017
Pregledni rad:
UDK:346.545/.546 351.712.2
JEL: D43, D44

Apstrakt

Nesumnjivo da antimonopolska politika predstavlja jedan od ključnih segmenata tranzicije ka tržišnoj privredi. Nekonkurentne tržišne strukture, naročito monopoli, tipično nasleđe komunizma, u uslovima tržišne privrede, uz minimalnu državnu intervenciju, i privatne svojine generišu veoma nepovoljne efekte po društveno blagostanje. Zbog toga korenite promene na ovom planu, pre svega formulisanje odgovarajuće antimonopolske politike i uspostavljanje delotvornih antimonopolskih institucija, predstavljaju preduslov za uspostavljenje efikasnosg tržišnog mehanizma, odnosno za uvećanje ekonomske efikasnosti, posebno u postupcima javnih nabavki.

Ključne reči: zakonodavstvo, antimonopolska politika, javne nabavke.


[1]Master, Aleksandar Miletić, Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Ulica Pavla Jurišića Šturma br. 33, Beograd, Srbija
[2]Neda Ivanov, Master student, Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Ulica Pavla Jurišića Šturma br. 33, 11000 Beograd, Srbija, E-mail: va@mod.gov.rs