Oditor, Vol. III, Br. 03/2017

KONKURENTSKA PREDNOST PREDUZEĆA NA OSNOVU BENČMARKING ANALIZE POSLOVANJA
Nedeljko Prdić[1]

Datum dolaska: 20.11.2017
Datum prihvatanja: 11.12.2017
Originalni naučni rad:
UDK:005.343:334.7 005.642.1
JEL: M31, D41

Apstrakt

Osnovni cilj ovog rada je spoznaja elemenata za procenu pouzdanosti konkurentske prednosti preduzeća primenom strategije benčmarkinga. Realizacijom osnovnog cilja rada, otkloniće se dileme i uvažiti preporuke koje će omogućiti spoznaju najvažnijih tržišnih, konkurentskih i drugih faktora koji će omogućiti efikasnost poslovanja. Rezultati istraživanja pružili su pouzdanu osnovu za teorijske analize konkurentske prednosti preduzeća, na kojima se prodaje voće i povrće, na osnovu benčmarking analize poslovanja i objektivizaciju uloge, značaja i efekata benčmarkinga kao konkurentske prednosti. Zaključak je da se primenom benčmarkinga može ostvariti konkurentska prednost u vidu ostvarivanja ekonomskih i komunikacijskih ciljeva.

Ključne reči: benčmarking, efikasnost poslovanja, konkurentska prednost, tržište.


[1]Master, Dr Nedeljko Prdić, JKP Tržnice, 21000 Novi Sad, R. Srbija, Telefon: +381 63 500 81 8, E-mail: ekonomistdoo@sbb.rs